Disclaimer

Wat fijn dat je op onze website bent gekomen. Deze website is puur alleen bedoelt om informatie te geven over de restaurants die thuisbezorgen in de regio Liemers en niet om te bestellen. De informatie die je kunt vinden is aangeleverd door de ondernemers zelf! We wensen je veel plezier met het uitzoeken van een lekker maaltje 🙂

Wil je contact met ons opnemen? Dat kan je kun bellen met Tessa Massop: 06 48018757 of mailen naar tessa@dixdesign.nl

Je wilt je ook online vrijelijk kunnen bewegen
Je bezoekt onze website www.liemersbezorgt.nl voor informatie. Je kunt via de website een je aanmelden sturen of ons bellen. We gebruiken jouw email-adres alleen voor persoonlijke toelichting of om contact met je op te nemen. De toelichting die volgt verlaat onze mailbox niet. Je gegevens worden zorgvuldig, vertrouwelijk en respectvol behandeld
 
Over welke persoonsgegevens gaat het precies?
De gegevens die je invoert in het aanmeldformulier worden gebruikt om contact met je op te nemen en om de dienstverlening te kunnen uitvoeren. Wij gebruiken je naam en contactgegevens logischerwijs om contact te onderhouden en je te informeren over relevante, aan de begeleiding gerelateerde zaken. De begeleiding is inclusief en alle informatie die je per mail deelt, slaan we zorgvuldig op. Telefonisch gedeelde informatie wordt niet schriftelijk vastgelegd.
 
Wat gebeurt er niet met je gegevens?
Je gegevens worden niet verkocht aan anderen. Ze worden ook niet gebruikt om uitgebreide bezoekersprofielen samen te stellen, noch voor besluitvorming op basis van geautomatiseerde verwerkingen (dat wil zeggen, door computerprogramma’s of -systemen zonder tussenkomst van een mens).

Worden je gegevens met derden gedeeld?
 
Ja, uitsluitend als dat noodzakelijk is vanwege een wettelijke verplichting of een gerechtvaardigd belang zoals redelijke bedrijfsuitoefening:

    Boekhouder en belastingadviseur, vanwege inzage in facturen met adresgegevens
    Google Analytics, voor de analyse van bezoekgegevens website

Met deze ‘verwerkers’ zijn verwerkersovereenkomsten gesloten.
 
Je gegevens zijn goed beveiligd
Wij nemen de bescherming van je gegevens serieus. Onze computers en telefoons zijn met passende en doelmatige technische maatregelen beveiligd. De website maakt gebruik van een betrouwbaar SSLcertificaat.
 
Hoe lang blijven je gegevens bewaard?
Niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor je gegevens worden verzameld. Concreet: de gegevens van bestaande cliënten worden niet langer bewaard dan twee jaar na afloop van de laatst genoten dienstverlening. De gegevens van potentiële cliënten worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst tot stand komt. Er is een uitzondering: net zoals elke ondernemer zijn wij wettelijk verplicht mijn administratie, inclusief facturen met adresgegevens, zeven jaar te bewaren.


Klopt er iets niet, wil je je gegevens inkijken of laten verwijderen?
Neem contact met ons op en ik maak het voor je in orde, uiterlijk binnen twee werkdagen. Mocht je er aanleiding toe zien, dan kun je bezwaar maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens en/of een klacht indienen bij de Nederlandse Autoriteit Persoonsgegevens.

Op het gebruik van deze website (www.liemersbezorgt.nl) zijn onderstaande gebruiksvoorwaarden van toepassing. Door gebruik te maken van deze website, wordt u geacht kennis te hebben genomen van de gebruiksvoorwaarden en deze te hebben aanvaard.
 
Gebruik van informatie
LiemersBezorgt streeft ernaar op deze website altijd juiste en actuele informatie aan te bieden. Hoewel deze informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, staat LiemersBezorgt niet in voor de volledigheid, juistheid of actualiteit van de informatie. De juridische informatie op de website is van algemene aard en kan niet worden beschouwd als een vervanging van juridisch advies.

Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. LiemersBezorgt aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van de informatie of de website en evenmin voor het niet goed functioneren van de website. Hier vallen ook de onjuistheden in informatie welke afkomstig is van derde leveranciers en welke op de site wordt gepubliceerd. Op basis van het verzenden en ontvangen van informatie via de website of via e-mail kan niet zonder meer een relatie tussen LiemersBezorgt en de gebruiker van de website ontstaan.
 
E-mail
LiemersBezorgt garandeert niet dat aan haar gezonden e-mails (tijdig) worden ontvangen of verwerkt, omdat tijdige ontvangst van e-mails niet kan worden gegarandeerd. Ook de veiligheid van het e-mailverkeer kan niet volledig worden gegarandeerd door de hieraan verbonden veiligheidsrisico’s. Door zonder encryptie of wachtwoordbeveiliging per e-mail met LiemersBezorgt te corresponderen, accepteert u dit risico.
 
Hyperlinks
Deze website bevat hyperlinks naar websites van derden. LiemersBezorgt heeft geen invloed op websites van derden en is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid of inhoud daarvan. LiemersBezorgt aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van websites van derden.
 
Intellectuele eigendomsrechten
Alle publicaties en uitingen van LiemersBezorgt zijn beschermd door auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Behalve voor persoonlijk en niet commercieel gebruik, mag niets uit deze publicaties en uitingen op welke manier dan ook verveelvoudigd, gekopieerd of op een andere manier openbaar worden gemaakt, zonder dat LiemersBezorgt daar vooraf schriftelijke toestemming voor heeft gegeven.